Služby očnej ambulancie

 • objektívne stanovenie zrakovej ostrosti ( autokeratorefraktometrom )
 • vyšetrenie očného tlaku ( bezkontaktným tonometrom )
 • stanovenie subjektívnej zrakovej ostrosti a farbocitu
 • podľa potreby stanovenie korekcie zraku – predpis okuliarov do diaľky i na blízko (čítanie).
 • vyšetrenie predného segmentu oka a očných médií štrbinovou lampou
 • vyšetrenie očného pozadia v mydriáze panfundoskopicky , oftalmoskopicky
 • vyšetrenie slzivosti a iných vlastností slzného filmu
 • test správnej funkcie žltej škvrny – Amslerova mriežka
 • vyšetrenie hrúbky rohovky bezkontaktným pachymetrom
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia
 • vyšetrenie komorového uhla- gonioskopia
 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
 • preplach slzných ciest u detí i dospelých
 • poradenská a konzultačná služba v oftalmológii následná liečba všetkých očných ochorení