Kontaktné šošovky

Vyšetrenie očí môže pred aplikáciou kontaktných šošoviek byť uskutočnené očným lekárom v ambulancii alebo vyškoleným optometristom v niektorých optikách. Očné vyšetrenie musí predchádzať prvotnú aplikáciu kontaktných šošoviek. V prípade, že klient ešte nedosiahol 15 rokov života, musí byť očné vyšetrenie prevedené VÝHRADNE očným lekárom.

Proces aplikácie kontaktných šošoviek

Po prevedení potrebných očných vyšetrení , vyberieme vhodný typ kontaktných šošoviek (prihliada sa tiež na nároky a požiadavky klienta) a prevedieme spolu s klientom prvotnú aplikáciu šošoviek. Klient je zacvičený v aplikácií a v následnom vyberaní šošoviek a poučený, ako sa má o šošovky správne starať ako ich čistiť , ako uchovávať v dobe po vybratí z oka.